Apua pelastusliivien valintaan

Pelastusliivit ovat veneilijän tärkeimpiä perusvarusteita. Ne parantavat merkittävästi veden varaan joutuvan henkilön selviytymismahdollisuuksia ja helpottavat henkilön etsintää ja pelastusta.
Moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä tulee olla oikean kokoinen pelastusliivi tai kelluntapukine jokaiselle veneessä olijalle.
Pelastusliivit tulee valita käyttötarkoituksen mukaan. Liivien tulee olla riittävän mukavat päällä, jotta niitä tulee käytettyä.

Monentasoista kelluvuutta

Suomessa kaikkien pelastusliivien ja kelluntapukineiden tulee täyttää henkilösuojaimista annettujen direktiivien vaatimukset. Tyyppitarkastus perustuu eurooppalaisiin standardeihin, joiden mukaan kelluntavarusteet jaetaan neljään kantavuusryhmään. Kantavuus ilmoitetaan Newtoneina (N).

 

Kelluntapukine 50N

Kelluntapukine sopii käytettäväksi, kun käyttäjällä on hyvä uimataito ja hän liikkuu rannan läheisyydessä tai hän on muun avun lähellä. Nämä liivit ovat usein kompakteja ja mukavia päällä, mutta ne eivät tarjoa riittävää kelluttavuutta kovassa aallokossa ja ne eivät kykene kääntämään tai kannattelemaan vedessä uupunutta henkilöä turvallisessa kellunta asennossa, vaan henkilön on oltava itse koko ajan toimintakykyinen pysyäkseen pinnalla. Tästä syystä kelluntapukineita hankittaessa tulisi harkita tarkkaan riittävätkö ne oikeasti omaan käyttötarkoitukseen. Niitä ei pitäisi hankkia lapsille, ellei niitä ole tarkoitus käyttää vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa on aina läsnä valvova aikuinen. Kelluntapukineisiin kuuluvat muun muassa erilaiset melonta- ja veneilyliivit sekä kelluntatakit ja -haalarit.

 

Pelastusliivit 100N

Nämä liivit on tarkoitettu käytettäväksi suojaisilla vesillä, missä apua joutuu ehkä odottamaan. Liivi kääntää henkilön itsestään oikein päin 10 sekunnissa ja kannattelee ihmistä turvallisessa kellunta-asennossa, mutta tämä liivi ei sovellu käytettäväksi kovissa olosuhteissa. Harkinnan mukaan nämä soveltuvat käytettäväksi lasten liiveinä suojaisilla vesillä, sillä nämä ovat hieman kompaktimpia ja mukavampia käyttää, kuin ylemmän kategorian 150N liivit.

 

Pelastusliivit 150N

Nämä liivit on suunniteltu avomerikäyttöön. Lisäksi ns. ”paukkuliivit” kuuluvat yleensä tähän ryhmään. Nämä liivit kykenevät kääntämään ja kelluttamaan vedessä uupuneen henkilön turvallisessa kellumisasennossa ilman, että henkilön tarvitsee tehdä uimaliikkeitä. Tämän liivin valinnassa pitää huomioida, että 150N liivikään ei välttämättä takaa riittävää kelluvuutta isokokoiselle henkilölle kovassa aallokossa, vaan tässä tilanteessa henkilön hengitystiet saattavat ajoittain painua veden alle. Lisäksi pelastuspuvun, kelluntahaalarin tai sadevaatteiden sisään jäävä ilma saattaa estää 150N liivien itseoikaisevuus toiminnon.

 

Pelastusliivit 275N

Tämän kategorian liivit on tarkoitettu avomerikäyttöön ja koviin olosuhteisiin. Lisäksi nämä soveltuvat käytettäväksi pelastuspukujen, kelluntapukujen ja sadevaatteiden kanssa, joiden sisään jäävä ilma voi haitata normaalien liivien itseoikaisevuusominaisuuksia. Nämä liivit kykenevät kelluttamaan isokokoisenkin henkilön turvallisessa asennossa ja pitämään hengitystiet riittävän korkealla veden pinnasta.

 

Paukkuliivit

Itsestään ilmalla täyttyvät ”paukkuliivit” ovat kompakteja ja mukavia käyttää. Ne kuuluvat tyypillisesti vähintään 150N pelastusliivi kategoriaan ja tarjoavat käyttäjälleen huomattavasti paremman suojan kuin veneilijöiden yleisesti käyttämät 50N kelluntapukineet. Paukkuliivejä ei kuitenkaan suositella hankittavaksi lapsille. Paukkuliivejä hankittaessa kannattaa varmistaa, että niissä on automaattinen laukaisutoiminto. Tämä toiminto on useimmissa paukkuliiveissä, mutta on olemassa myös liivejä, jotka vaativat manuaalisen laukaisun täyttyäkseen. Markkinoilta löytyy myös ammattikäyttöön tarkoitettuja ”kaksikammio”liivejä, joissa on kaksi ilmarakkoa ja täyttökoneistoa, joilla saadaan varmistettua liivien käyttövarmuus. Paukkuliivien käytössä on ensisijaisen tärkeää, että ne tarkastetaan ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan ohjeiden mukaan tarkastetun ja huolletun liivin tarjoamaan suojaan voi luottaa. Osa valmistajista sallii käyttäjien itsensä tekemät tarkastukset huolto-ohjeiden mukaisesti, mutta jos käyttäjällä on vähääkään epävarmuutta omien taitojen riittävyydestä, niin kannattaa valita malli, jolle löytyy huoltopalveluja.

 

Kelluntahaalarien käyttöön harkintaa

Kelluntahaalarit ovat saavuttaneet suosiota veneilijöiden, kalastajien ja pilkkijöiden keskuudessa. Syitä suosioon on useita: haalarit ovat lämpimiä, voivat toimia sadevaatteina ja tarjoavat kelluttavuutta rajoittamatta kuitenkaan ihmisen liikkuvuutta, sillä kelluttava materiaali on usein jaettu tasaisesti puvun eri osiin. Kelluntahaalarit kuuluvat tyypillisesti 50N ryhmään.

Kelluntahaalareilla on kuitenkin myös useita puutteita, minkä takia niiden käyttöä voi suositella vain varauksin. Kategoriansa mukaisesti kelluntapukine sopii käytettäväksi vain kun käyttäjällä on hyvä uimataito ja hän liikkuu rannan läheisyydessä tai hän on muun avun lähellä. Muissa tapauksissa kelluntahaalaria tulisi käyttää yhdessä 275N liivin takia, sillä kelluntahaalari ei yksinään takaa vedessä uupuneelle henkilölle turvallista kellumisasentoa, eikä kykene kannattelemaan uupuneen henkilön kasvoja riittävän korkealla veden pinnasta. Kellunta-asento voi olla jopa huonompi kuin kelluntaliivejä käytettäessä, johtuen kelluttavan materiaalin tasaisesta jakautumisesta ympäri pukua ja puvun sisään mahdollisesti jäävästä ilmasta. Mikäli pelkkää kelluntapukua käyttävä henkilö joutuu veden varaan ja uupuu aallokossa, hän on suuressa vaarassa hukkua, ellei kykene omilla toimillaan kannattelemaan päätään veden pinnalla.

Kelluntahaalarit eivät ole vedenpitäviä, eivätkä tarjoa riittävää suojaa hypotermiaa vastaan, eikä niitä pidä sekoittaa varsinaisiin pelastautumispukuihin. Työterveyslaitoksen tekemissä testeissä on havaittu, että kelluntapuku voi haitata uimista ja tekee siitä raskasta. Lisäksi joidenkin pukumallien sisään voi jäädä vettä, mikä voi merkittävästi haitata henkilön nousemista vedestä.

Tuotteita ei löytynyt.