Ensiapu

Joka vuosi koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu noin 700 000 suomalaiselle.
Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa työssä,
liikenteessä, kodissa ja vapaa-ajalla. Vastuu on itsellämme, koska me tunnemme parhaiten
toimintaympäristömme ja tapamme. Vaaratekijät voidaan poistaa oma-aloitteisesti usein
pienilläkin toimenpiteillä ja tottumusten muutoksilla. Tähän kuuluu mm. huomion kiinnittäminen
riskeihin, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen sekä huolehtiminen omasta ja muiden
turvallisuudesta käytettävissä olevin keinoin.
Järjestys: