Sammutuspeitteet

Kväv branden med en snygg brandfilt

En brandfilt är ett bra och lätthanterat släckredskap för små bränder i hemmet, t.ex. i kläder, möbler, TV:n eller på spisen. Skaffa gärna en brandfilt till köket och en till TV-rummet. Även i storkök, laboratorier, sjukhus, skolor och industrilokaler fyller brandfilten en viktig säkerhetsfunktion. Den rekommenderade storleken är 120 x 180 cm.

Filtar av glasfiber klarar upp till 500°C

Det vanligaste materialet i brandfiltar är glasfiber som klarar temperaturer upp till 500°C. Normalt har en brandfilt två lager glasfiberväv runt ett lager av gastät och brandhärdigt skikt. Det är perfekt att kombinera en brandfilt med en brandsläckare för hindra att branden sprider sig samt att släcka mindre bränder. Förvara brandfilten så att den är lätt att komma åt den och informera alla i hemmet vart den är. 

Så kväver du elden på rätt sätt

Det är lätt att bli väldigt stressad och drabbas av panik om man ser att en brand har startat och då gäller det att ändå försöka ta det varsamt och inte slänga brandfilten över elden. Istället skall brandfilten läggas över elden, för att sedan kväva branden genom att trycka med händerna på filten. Skulle det uppstå brand i en persons kläder, så skall den drabbade personen lägga sig ner så att branden kvävs mot marken. Brandfilten skall läggas tätt inpå personen och man ska starta släckningen från huvudet och sedan dra filten neråt över kroppen. Tänk på att avlägsna filten nerifrån och upp – på detta sätt hindrar man att elden flammar upp i ansiktet.