Lith-EX släckspray för litiumbränder

Inga recensioner | / 5
Pris: 59,00
kvantitet: st

En revolutionerande släckspray, speciellt framtagen för bränder i litiumbatterier.

Lith-EX är speciellt framtagen för att bekämpa litiumbatteribränder av begränsad storlek. Sådana batterier är ofta förekommande i personliga elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, RC-produkter etc.

Lith-EX är idealiska för hem, hotellrum, fordon, kollektiva och offentliga transportmedel, flyg, båtar, husvagnar, husbilar och vid särskilda brandprocesser som måste bekämpas i ett tidigt skede, innan de utvecklas till full brand.

Placeras och används med fördel på platser där risken för litiumbatteribränder är större, till exempel där batterier laddas och lagras – för distribution, i insamlingsbehållare, på batteriåtervinningsplatser, offentliga inrättningar, laddningsstationer och många andra platser. I brandsläckarna används ett miljövänligt släckmedel, AVD, som tillverkas av naturligt förekommande vermikulit. Som drivgas används kväve.

Släcksprayen använder det nya och revolutionerande släckmedlet AVD som, till följd av ökad problematik kring batteribränder och explosioner, utvecklats för att effektivt släcka bränder i litiumbatterier.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=dlDfjCtYGTk

 • Testade enligt ZSW-normen för Litiumbatterier upp till 60 Wh
 • Säkra för användning i elektrisk utrustning – Isoleringsgodkänd vid 35 kV
 • Släcker klass A-bränder
 • AVD-Li släckmedel
 • Drivgas kväve
 • Klassificerad 12 bar
 • Lätt att använda, kontrollerad tömning
 • Gastätad i fabriken – bevarar trycket
 • Underhållsfri
 • Miljövänlig
 • Giftfri
 • 3 års hållbarhetstid
 • Lätt aluminiumbehållare
 • Volym: 400 ml (450 g)

Det finns inga recensioner för den här produkten än