Kieltomerkit

En förbudsskylt talar om vad man inte får göra, exempelvis neka tillträde till en yta eller ett område, eller inte blockera en viss plats. Man kan även använda förbudsskyltar för att förbjuda eller varna för farligt beteende exempelvis om att man inte får tända eld eller röka på en viss plats. Det är reglerat hur en förbudsskylt ska se ut. Förbudsskyltar har en tydlig röd cirkel och ett rött snedstreck samt en svart symbol på vit bakgrund. Den röda delen ska vara minst 35% av skyltens yta.

Vem får använda förbudsskyltar?

Det är fritt fram att använda förbudsskyltar på privatägd mark. Och arbetsgivaren bestämmer om skyltningen på arbetsplatsen. Däremot krävs det tillstånd att sätta upp förbudsskyltar på allmän och kommunal mark, och vill man sätta upp en förbudsskylt på en husfasad krävs bygglov.

Läs gärna mer om skyltar i vår skyltguide, välkommen!

Hakuehtoihin sopivia tuotteita ei löydy.