Varoituskyltit

Varningsskyltar sätts upp på platser som är riskområden d.v.s. där en fara inte kan uteslutas eller begränsas tillräckligt och talar om vad man ska se upp med. Exempel på faror som man bör varna för med en skylt kan vara risk för ras av istappar, klämrisk eller risk för halka. Varningsskyltar är triangelformade med svart symbol och ram på gul bakgrund. Den gula delen ska vara minst 50% av hela skyltens yta.

Vem får sätta upp varningsskyltar?

Det är fritt fram för både företag och organisationer samt privatpersoner att sätta upp varningsskyltar i ett riskområde. Exempelvis är det vanligt med privatpersoner som varnar för hunden med en varningsskylt. Däremot måste man ta reda på var det är tillåtet att sätta upp en varningsskylt. På egen privat mark är det fritt fram, men inte på allmän mark och för att sätta upp skylten på husfasaden behövs bygglov. 

Hakuehtoihin sopivia tuotteita ei löydy.