Muut ensiaputuotteet

Ensiaputaito on kansalaistaito ja osa perusturvallisuutta.
Lain mukaan jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua.
Näistä välineistä on apua hädän hetkellä.
Järjestys: