Seniorsäkerhet

Personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland seniorer i Finland. Det sker ca 2 000 dödsolyckor per år som drabbar äldre och på bara tjugo år har dödsolyckorna bland de äldsta, 80+, nästan fördubblats. Många människor tror att det är i trafiken de flesta olyckorna sker men den vanigaste olyckan är en fallolycka i hemmet . Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem och leder till fler dödsfall, större antal inläggningar på sjukhus och fler besök på akutmottagnigar än någon annan typ av olycka. För att effektivt minska personskadorna hos seniorer är det viktigt att förebygga fallolyckorna. När någon faller beror det ofta på flera samverkande faktorer tex miljöfaktorer, försämrad syn och dålig balans.För att minska risken för ett fall är det därför viktigt att se till alla riskfaktorerna. Ett effektivt sätt att minska fallolyckor är att se till att hemmiljön är så trygg och säker som möjligt och att använda de smarta hjälpmedel som finns.
Sortera: