Työturvallisuus

Ennaltaehkäisevä työturvallisuustyö on paras keino ehkäistä työtapaturmavahinkojen syntyminen. Vaaraelementtien tunnistaminen, tapaturmia ehkäisevien välineiden hankinta ja kunnossapito sekä vahingoilta suojaaviin tuotteisiin panostaminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita niin turvallisen, terveen yrityksen toiminnan kuin työntekijän turvallisuudentunteen kannalta.

Turvallisen työympäristön tavoitteena on tapaturmien ja ammattitautien sekä muiden työstä ja työympäristöstä johtuvien ruumiillisten sekä henkisten terveyshaittojen ja vaarojen ennalta ehkäiseminen ja torjuminen.

Siltä varalta, että vahinkoja kuitenkin sattuu, onhan yritykselläsi työtapaturmavakuutus?

Järjestys: