Työturvallisuus

Työturvallisuuden tavoitteena on tapaturmien ja ammattitautien sekä muiden
työstä ja työympäristöstä johtuvien ruumiillisten ja henkisten terveydenhaittojen
ja vaarojen ennalta ehkäiseminen ja torjuminen.

Järjestys: